VB.Net SQL Veritabanına Bağlanma

  1. Ana Sayfa >
  2. .NET >
  3. VB.Net SQL Veritabanına Bağlanma
  • Mehmet
  • 23 Ekim 2021
VB.Net SQL Veritabanına Bağlanma

Bu makalede, SQL Server .NET veri sağlayıcısını kullanarak bir SQL Server veritabanını açmak için ADO.NET’i nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. ADO.NET, veri işleme için gerekli olan tüm sınıfları bünyesinde barındırır. System.Data.SqlClient ad alanı, bir SQL Server veri kaynağına programlı olarak erişmek için kullanılan bir sınıf koleksiyonunu içerir.
Form dosyanızın kod kısmının 1. satırında System.Data.SqlClient sınıf koleksiyonunu projemize dahil edelim

Ado.Net objemizi oluşturalım

Bağlantı objemizi oluşturalım

Komut objemizi oluşturalım

SQL Server’dan veri almak için SqlDataReader nesnesini kullanıyoruz

Verilerimizi aldıktan sonra bağlantımızı kapatıyoruz

BENZER YAZILAR

SQL Server Connection Strings

Mehmet 24 Ekim 2021
Standard Kullanım Visual Basic Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUse...